Angloamerikkalainen kehitys ja universalismi

Britanniassa unitarismi kehittyi edelleen asettuen mm. vastustamaan perisyntioppia ja levisi sieltä edelleen 1700-luvulla siirtolaisten mukana Amerikkaan. Samoihin aikoihin syntyi yleistä (engl. universal) pelastusta korostava liike universalismi. Universalistit pitivät mahdottomana, että rakastava Jumala pelastaisi vain osan ihmiskunnasta ja tuomitsisi loput ikuiseen kadotukseen. Aikojen kuluessa unitaariset ja universalistiset liikkeet lähestyivät ajatuksiltaan yhä enemmän toisiaan ja alkoivat tuntea yhteenkuuluvuutta. Britanniassa liikkeet yhdistyivät 1800-luvun alussa ja Yhdysvalloissa vuonna 1961.


Etusivu
Seuran lyhyt esittely
Vapaan uskonnollisuuden perinne
» Juutalainen tausta
» Uskonpuhdistuksen perintö ja unkarilainen unitarismi
» Angloamerikkalainen kehitys
» Nykytilanne
Seuran toiminta Suomessa
» Kirkolliset menot maailmalla
Julkaisuja
Yhteystiedot
Lisää tietoa ja kansainvälisiä yhteyksiä