Nykytilanne

Tänä päivänä unitaareja, universalisteja ja unitaariuniversalisteja on runsaat 300 000 useissa eri maissa. Suurimmat kirkot sijaitsevat Yhdysvalloissa, Romaniassa, Unkarissa, Kanadassa ja Britanniassa. Vuonna 1900 perustivat unitaariset, universalistiset ja muut vapaamieliset kirkot kansainvälisen yhteistyöelimen "The International Association for Liberal Christianity and Religious Freedom", jonka nimi muutettiin 1969 muotoon "The International Association for Religious Freedom" (IARF), koska siihen oli liittynyt myös ei-kristillisperäisiä vapaamielisiä uskonnollisia ryhmiä mm. Intiasta ja Japanista. Pelkästään unitaaristen, universalististen ja unitaariuniversalististen kirkkojen yhteistyöelimeksi perustettiin 1995 "The International Council of Unitarians and Universalists" (ICUU). Suomen Unitaariuniversalistinen Seura perustettiin vuonna 1996 ja hyväksyttiin ICUU:n liitännäisjäseneksi vuonna 1999.

Koonnut Patrick Uotinen


Etusivu
Seuran lyhyt esittely
Vapaan uskonnollisuuden perinne
» Juutalainen tausta
» Uskonpuhdistuksen perintö ja unkarilainen unitarismi
» Angloamerikkalainen kehitys
» Nykytilanne
Seuran toiminta Suomessa
» Kirkolliset menot maailmalla
Julkaisuja
Yhteystiedot
Lisää tietoa ja kansainvälisiä yhteyksiä