Linkit / Links

Muita suomalaisia kveekarisivuja:

                         Kristityt ystävät (kveekarit)
                                 Jani Kurjen ylläpitämä sivusto, jonka tarkoituksena on
                                 korostaa kristillisyyden asemaa kveekarien keskuudessa.
 
 

Ystäviä muualla / Friends elsewhere:

                          Maailman kveekarisivut - World Quaker Web site
                                 Kveekarisivujen maailmanlaajuinen hakemisto.

                          Friends World Committee for Consultation
                                 Kveekarien kansainvälinen yhteistyöjärjestö.

                          Vennenes Samfunn Kvekerne
                                 Norjan kveekarit.

                          Vennernes Religiøse Samfund Kvækerne
                                 Tanskan kveekarit.

                          Vännernas Samfund i Sverige Kväkarna
                                 Ruotsin kveekarit.

                          The Religious Society of Friends - Britain Yearly Meeting
                                 Britannian kveekarit.
 
 

Muita uskonnollisia yhteisöjä /

Other religious communities:

                          Suomen Unitaariuniversalistinen Seura
                                 Vapaamielinen uskonnollinen yhteisö, johon kveekareilla
                                 on läheiset suhteet. Tunnettu suvaitsevaisuudestaan ja
                                 teologisesta avarakatseisuudestaan.

                          Suomen Ekumeeninen Neuvosto
                                 Suomessa toimivien kristillisten kirkkojen, yhteisöjen
                                 ja seurakuntien yhteistyöelin. Näiltä sivuilta löytyy linkit
                                 useimpien suomalaisten kristillisten yhteisöjen sivuille.

                          Suomen Setlementtiliitto
                                 Yhteiskristillinen liike, joka tukee ihmisenä ja lähimmäisenä
                                 kasvamista sekä elämän eheytymistä.

                          Viittakiven opisto
                                 Kansainvälinen kansanopisto jolla on läheiset suhteet kveekareihin.
                                

                          Hiljaisuuden ystävät
                                Yhteiskristillinen liike, joka tarjoaa kveekarien tavoin
                                tilaisuuden hiljentymiseen.

                          Uskontojen uhrien tuki ry
                                Ryhmä auttaa ja tukee ihmisiä, jotka ovat kokeneet tulleensa väärin
                                kohdelluiksi tai harhaanjohdetuiksi jossakin uskonnollisessa yhteisössä,
                                sekä antaa kriittistä kuluttajavalistusta: tietoa uskonnollisten liikkeiden
                                varjopuolista, joita ne eivät itse tuo esille.

                          Malkus - Setan kristillinen ja elämänkatsomuksellinen ryhmä
                                Erityisesti sukupuoli- ja seksuaalivähemistöille suunnattu
                                kristillinen ja elämänkatsomuksellinen ryhmä.

                          Open Directory Project - Uskonto
                                Maailman laajimman ihmisvoimin toimitetun internethakemiston
                                suomenkielinen uskontoaiheinen hakemisto.

                          Makupalat: Kirkot, Uskonto
                                Laaja valikoima uskonnollisia linkkejä Suomesta ja muualta.

                          Yahoo!: Religion
                                Erittäin laaja uskonnollisten sivujen hakemisto kaikkialle maailmassa.

                          Consultants on Religious Tolerance
                                Sivujen tarkoitus on edistää uskonnollista suvaitsevaisuutta
                                ihmisoikeutena.
 
 

Rauha ja ihmisoikeudet /

Peace and human rights

                          Immanuel Kant: Perpetual Peace
                                Immanuel Kantin kirja maailmanrauhan puolesta.

                          The Nonviolence Web
                                Rauhanasiaan liittyviä uutisia ja linkkejä.

                          The Humanitarianism and War Project
                                Tarkkailee kansainvälisen yhteisön valmiutta vastata humanitaarisiin
                                hätätilanteisiin eri puolella maailmaa.

                          Peace Brigades International
                                Järjestö, jonka tehtävänä on löytää ja toteuttaa keinoja
                                rauhan säilyttämiseksi ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi
                                väkivallattomin keinoin.

                          Amnesty International
                                Riippumaton maailmanlaajuinen liike, jolla on tärkeä rooli
                                ihmisoikeuksien puolustamisessa. Sen toiminta perustuu YK:n
                                ihmisoikeuksien julistukseen. Amnestyn toiminta keskittyy vankeihin.

                          Amnesty International Suomen osasto
                                Katso yllä.

                          Human Rights Watch
                                Järjestö, joka on omistaututunut ihmisoikeuksien
                                suojelemiseen koko maailmassa.

                          International Helsinki Federation for Human Rights
                                Kansainvälinen Helsinki-liitto IHF valvoo ETYJ:n inhimillisen
                                ulottuvuuteen kuuluvien sitoumusten toteutumista Euroopan
                                turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön osanottajavaltioissa.

                          Helsinki-liiton Suomen ryhmä
                                Katso yllä.

                          Ihmisoikeusliitto
                                Yleinen ihmisoikeusjärjestö, joka kiinnittää toiminnassaan
                                huomiota laajasti erilaisiin ihmisoikeuskysymyksiin sekä
                                Suomessa että ulkomailla.

                          Suomen YK-liitto
                                Tietoa YK:sta ja sen toiminnasta, kansainvälisyydestä ja
                                maailmasta, joka meitä ympäröi.

                          Suomen Rauhanliitto - YK-yhdistys
                                Puoluepoliittisesti ja uskontokuntiin sitoutumaton,
                                vuonna 1920 perustettu rauhanjärjestö.
 
 

etusivulle
main page